Anketiranje kupaca m/ž

14. rujna 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Adecco outsourcing d.o.o.
OIB 07018964853
Vrsta posla Anketiranje kupaca m/ž
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 50,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 50,00 kn
Putni trošak 1kn/km
Potreban broj studenata 1
Period rada 15.9. ili 16.9.
Radno vrijeme 3 h po izboru
Kontakt osoba Delfa Djedović
Kontakt telefon 091462 1700
Kontakt email delfa.djedovic@adecco.hr