Rad u Digitalnom kutku

12. rujna 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Erste&Steiermärkische Bank d.d.
OIB 23057039320
Vrsta posla Rad u Digitalnom kutku
Mjesto obavljanja posla Labin
Predviđena cijena sata (min. kn) 18,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata prema potrebi
Period rada po dogovoru
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba studenti@erstebank.hr (uz napomenu “Digitalni kutak – Labin“)
Kontakt telefon 072/37 1232
Napomena Erste banka sustavno razvija digitalno bankarstvo prema potrebama svojih klijenata. Kroz razne projekte i kontinuiranim radom na tehnološkoj inovativnosti želimo unaprijediti komunikaciju s klijentima te pružiti uslugu skrojenu po mjeri. Ovim putem želimo predstaviti projekt Digitalni kutak - mjesto u poslovnici gdje klijent može saznati kako aktivirati i koristiti usluge digitalnog bankarstva. Pri tome je zadatak studenta demonstracija i aktivacija usluga klijentu kojem je pomoć potrebna.