Konobar/pomocni kuhar

12. rujna 2017.
Poslodavac - naručitelj posla A.V. Letan d.o.o.
OIB 84461271114
Vrsta posla Konobar/pomocni kuhar
Mjesto obavljanja posla Villa Letan Peroj
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 25,00 kn
Putni trošak 0
Potreban broj studenata 6
Period rada Vikendi tokom zime
Radno vrijeme Po potrebi
Kontakt osoba Recepcija
Kontakt telefon 052521006
Kontakt email info@hotel-letan.hr