Konobar/ica

21. travnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Adria commodum d.o.o.
OIB 59063422753
Vrsta posla Konobar/ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 20,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 5 mjesec
Radno vrijeme U smjenama
Kontakt osoba Davor
Kontakt telefon 0958588762
Kontakt email davorpula79@gmail.com