Postavljanje plakata

12. siječnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla FINI OGLASI d.o.o.
OIB 97454999870
Vrsta posla Postavljanje plakata
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada Po potrebi
Kontakt osoba Andreja Susič
Kontakt email andreja@finioglasi.hr