Konobarica

11. siječnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Navita Decorum j.d.o.o.
OIB 17499119313
Vrsta posla Konobarica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) Po dogovoru kn
Potreban broj studenata 1
Period rada Cijelu godinu
Radno vrijeme Ujutro i popodne
Kontakt osoba Daniel
Kontakt telefon 0989662226
Kontakt email navita.decorum@gmail.com