Prehrana

Prehrana za studente koji studiraju na pulskim visokoškolskim institucijama organizirana je u novom restoranu i pizzeriji u neposrednoj blizini Studentskog doma, Preradovićeva 28b te mini restoranu "Index" u prizemlju zgrade Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"