Učlanjenje

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, 16/2020)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE 
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

NAPOMENA: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti imate li osnovno zdravstveno osiguranje . U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate regulirati u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

-          pravovaljani dokaz o statusu studenta (uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu na studij)

-          osobna iskaznica 

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

Izjava (DOCX) - 80,3 KB

 

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokom učilištu izvan RH):

-          potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, izdana na talijanskom jeziku (vrijedi za one studente koji studiraju u Italiji) ili na engleskom jeziku (svi ostali studenti) 

-          osobna iskaznica

-          osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-          potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

Izjava (DOCX) - 80,6 KB

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange student (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

-         Certificate of study on Faculty in Croatia or certificate for student exchange (ERASMUS)

-         OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)

-         Personal giro account – IBAN (bank card, certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained     Croatian personal identification number – OIB

-        Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

-          valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završilo srednjoškolsko obrazovanje - preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe

-        isprintana prijava s portala: Postani student (www.postani-student.hr)

-        osobna iskaznica 

-        osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

-         potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

Izjava (DOCX) - 80,1 KB

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maturanta, maloljetne osobe, roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa)

- potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

Izjava (DOCX) - 80,2 KB