Rad u trgovini

10. lipnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla SPAR
OIB 46108893754
Vrsta posla Rad u trgovini
Mjesto obavljanja posla Umag, Labin, Buje, Poreč
Predviđena cijena sata (min. kn) 34,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 34,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 10
Period rada lipanj, srpanj, kolovoz
Radno vrijeme rad u smjenama, prema dogovoru
Kontakt osoba Odjelj ljudskih resursa SPAR
Kontakt telefon posao@spar.hr
Kontakt email posao@spar.hr
Napomena Tražimo studente za sezonski rad u trgovini (rad u prodaji, rad na blagajni, rad s kupcima, slaganje i punjenje polica). Prijave poslati mailom na posao@spar.hr, s napomenom "Studentski posao - sezona - navesti grad za koji se javljate (Umag, Labin, Buje, Poreč )" Molimo da u prijavi pošaljete kratak životopis i navedete Vaš kontakt broj/telefon te adresu stanovanja.