Transport i distribucija rublja

06. travnja 2021.
Poslodavac - naručitelj posla Opća bolnica Pula
OIB 16089706543
Vrsta posla Transport i distribucija rublja
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.04.2021-01.11.2021
Radno vrijeme 7-15h i po dogovoru
Kontakt osoba g. Zlatan Vitulić
Kontakt telefon 0913760135
Kontakt email zlatan.vitulic@obpula.hr