Istraživanje tržišta - In store promocije

26. veljače 2021.
Poslodavac - naručitelj posla PROMO FACTORY D.O.O
OIB 66367070043
Vrsta posla Istraživanje tržišta - In store promocije
Mjesto obavljanja posla Pula, Rovinj, Poreč i Umag
Predviđena cijena sata (min. kn) 27,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 50,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 10
Period rada 01.03.2021.-31.12.2021.
Radno vrijeme 9:00-20:00 (u smjenama po 3 do 4 sata))
Kontakt osoba Emili Šegon
Kontakt telefon 099/818-43-63
Kontakt email emili.segon10@gmail.com