Redar na bazenu (m/ž)

29. lipnja 2020.
Poslodavac - naručitelj posla Arena Hospitality Group d.d.
OIB 47625429199
Vrsta posla Redar na bazenu (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula i područje Općine Medulin
Predviđena cijena sata (min. kn) 26,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 26,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 10
Period rada Sezonski (srpanj, kolovoz)
Radno vrijeme Puno radno vrijeme
Kontakt osoba g. Stanić Igor (Odjel ljudskih potencijala)
Kontakt telefon 052/223-811
Kontakt email ljudski.potencijali@arenahospitalitygroup.com
Napomena - Navedene satnice uvećavaju se za: rad noću 50%; dodatak za rad nedjeljom 50%; rad na blagdane 50% - Za posao se možete prijaviti na https://posao.arenahospitalitygroup.com