administrativni poslovi (m/ž)

17. svibnja 2019.
Poslodavac - naručitelj posla ŠLEZINGER d.o.o.
OIB 54620039813
Vrsta posla administrativni poslovi (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 25,00 kn
Putni trošak po dogovoru
Potreban broj studenata 1
Period rada 10.06.-20.07.2019.
Radno vrijeme 4 sata - po dogovoru
Kontakt osoba gđa. Lidija
Kontakt telefon knjigovodstvo.slezinger@gmail.com
Kontakt email knjigovodstvo.slezinger@gmail.com
Napomena Molimo obratiti se putem e-mail-a.