Prodavač/-ica

11. lipnja 2018.
Poslodavac - naručitelj posla TELE 2 d.o.o.
OIB -
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada odmah- na mjesec dana
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Sandro Hrvatin
Kontakt telefon -
Kontakt email sandro.hrvatin@tele2.com