dijeljenje uzoraka i letaka

14. ožujka 2018.
Poslodavac - naručitelj posla DEKRA usluge d.o.o.
OIB 20287116004
Vrsta posla dijeljenje uzoraka i letaka
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 25,00 kn
Potreban broj studenata 4
Period rada 23.3.-8.4.2018
Radno vrijeme 16-20
Kontakt osoba gđa. Pavica Letica
Kontakt telefon -
Kontakt email promocije.hr@dekra.com
Napomena Molimo u naslov maila staviti Promotor Silan