mornar m/ž

13. ožujka 2018.
Poslodavac - naručitelj posla Lučka uprava Rovinj
Vrsta posla mornar m/ž
Mjesto obavljanja posla Rovinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 18,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 01.05. -30.09.2018.
Radno vrijeme 08:00-15:00 ; 15:00-22:00
Kontakt osoba Sara Carić
Kontakt telefon 091/38-14-116
Kontakt email sara@port-rovinj.hr