Inventura

10. siječnja 2019.
Poslodavac - naručitelj posla Kaufland Pula
OIB 47432874968
Vrsta posla Inventura
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 100
Period rada 10.02.2019
Radno vrijeme 21-05
Kontakt osoba Info pult
Kontakt telefon 052/650-919