Turistički animator

12. siječnja 2018.
Poslodavac - naručitelj posla Arena Hospitality Group dd
OIB 47625429199
Vrsta posla Turistički animator
Mjesto obavljanja posla Pula, Premantura, Banjole, Pomer, Medulin
Predviđena cijena sata (min. kn) 28,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 30,00 kn
Putni trošak da
Potreban broj studenata 20
Period rada 1.5 - 1.10.2018.
Radno vrijeme po dogovoru - 8 sati
Kontakt osoba Zvjezdana Ružičić Stella
Kontakt telefon 052 529 423
Kontakt email zruzicic@arenahospitalitygroup.com