djelatnika/cu za telefonsku prodaju na hrvatskom jeziku

06. prosinca 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Naturalis plus doo Zadarska 8 Pula
OIB 08996038952
Vrsta posla djelatnika/cu za telefonsku prodaju na hrvatskom jeziku
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 5
Period rada cijela godina
Radno vrijeme 8.30-14.30 ili 14.30-20.30 6 sati dnevno
Kontakt osoba Sandra Županić Benčić
Kontakt telefon 097 7366980
Kontakt email naturaliskandidati@gmail.com
Napomena Plaća se sastoji od osnovice plus provizija. Besplatni treninzi i edukacija. Pozitivna i motivirajuća radna atmosfera.