ISPOMOĆ NA INVENTURI

14. studenoga 2017.
Poslodavac - naručitelj posla PLODINE d.d.
OIB 92510683607
Vrsta posla ISPOMOĆ NA INVENTURI
Mjesto obavljanja posla Pazin
Predviđena cijena sata (min. kn) 27,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 27,00 kn
Putni trošak plaćen
Potreban broj studenata 10-15
Period rada nedjelja 19.11.
Radno vrijeme 8-16
Kontakt osoba EDI
Kontakt telefon 099/374-0813
Napomena ispomoć u brojanju