Punjenje polica i rad na blagajni

18. listopada 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Kaufland Hrvatska k.d.
OIB 47432874968
Vrsta posla Punjenje polica i rad na blagajni
Mjesto obavljanja posla Kaufland Poreč
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 33,75 kn
Potreban broj studenata 10
Period rada odmah - 01.11.2017.
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Gđa. Marina Perić
Kontakt telefon 052/887-279