Pomoćni poslovi u kinu

Objavljeno - 15.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla BLITZ-CINESTAR D.O.O.
OIB 24146311117
Vrsta posla Pomoćni poslovi u kinu
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,50 EUR (33,91 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 6,75 EUR (50,86 kn)
Putni trošak nema
Potreban broj studenata 4
Period rada od 1.10.2023. - nadalje
Radno vrijeme poslijepodne uglavnom (vikendom i ujutro)
Kontakt osoba DIJANA DUNO
Kontakt telefon 052/633-484
Kontakt email dijana.duno@cinestarcinemas.eu
Napomena

prijave isključivo na e-mail adresu:
dijana.duno@cinestarcinemas.eu