Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskom domu Pula.

Domski red (PDF) - 165,0 KB