Financijski plan Studentskog centra Pula

Financijski plan za 2020. godinu. (PDF) - 665,8 KB

Izmjene financijskog plana za 2019. godinu. (PDF) - 1,1 MB

Financijski plan za 2019 godinu. (PDF) - 3,6 MB

Financijski plan za 2018 godinu. (PDF) - 3,1 MB

Program rada ravnatelja Studentskog centra Pula

Program rada ravnatelja Studentskog centra Pula za 2020 godinu. (PDF) - 319,9 KB

Program rada ravnatelja Studentskog centra Pula za 2019 godinu. (PDF) - 5,7 MB

Program rada ravnatelja Studentskog centra Pula za 2018 godinu. (PDF) - 4,7 MB