Državni ured za reviziju - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2017. godinu 

Državni ured za reviziju - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2017. godinu (PDF) - 711,1 KB

Izvješće revizora za 2019. godinu 

Izvješće revizora za 2019. godinu (PDF) - 12,2 MB

Izvješće revizora za 2018. godinu 

Izvješće revizora za 2018.godinu (PDF) - 11,4 MB

Izvješće revizora za 2017. godinu 

Izvješće revizora za 2017. godinu. (PDF) - 2,8 MB