Zarade studenata - članova student servisa

Članovi student servisa mogu tijekom godine podizati neograničen broj ugovora, ako se prethodne redovito vraća.

Iako je prema Pravilniku o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (objavljen u N.N.), moguće podići studentski ugovor prije, za vrijeme i nakon obavljenog posla, studenti se upućuju na podizanje ugovora prije početka obavljanja posla.

Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i Pravilnik o porezu na dohodak NN 1/2017. 

1. UZDRŽAVANI ČLAN - ostvareni primici do 15.000 kn u kalendarskoj godini

(od 1.1.2017.-31.12.2017.g.) – za 2016. g. je bilo 13.000 kn

Neoporezivi godišnji kumulativni iznos za rad studenata i učenika iznosit će 60.600 kuna i neće se računati na mjesečnoj razini, a sporne odredbe Pravilnika o porezu na dohodak bit će izmijenjene do kraja siječnja, zaključeno je u petak na sastanku ministra financija Zdravka Marića i ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišća, s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora (više na: https://vlada.gov.hr/vijesti/studentima-i-ucenicima-neoporezivih-60-600-kuna-godisnje/19994)

Napominjemo kako nismo nadležni za tumačenje zakonskih propisa, nadležna je Porezna uprava.

Isplate zarada članova Student servisa

Sukladno odredbi članka 86. Zakona o porezu na dohodak, primitak koji se smatra drugim dohotkom, isplatitelj (Studentski centar Pula) je dužan isplatiti isključivo na žiro račun poreznog obveznika (studenta). Shodno tome obvezuju se studenti da dostave u Student servis podatke o broju žiro računa.

U cenzus od 15 tisuća kuna za utvrđivanje prava na korištenje osobnog odbitka za uzdržavanog člana ulazi isključivo ostvarena zarada studenata, bez obračunatih i isplaćenih doprinosa.

Student servis vrši svakodnevne isplate zarada svojih članova putem žiro računa poslovnih banaka. Isti dan kada se putem izvoda iz banke evidentira uplata poslodavca, vrši se isplata zarade na bankovne račune studenata.

Račun za odrađeni posao izdaje se odmah po predočenju ispunjenog ugovora ili pošalje poštom istog dana po primitku popunjenog ugovora.