Poslodavci - naručitelji posla

Prijava za poslodavce

Poslodavci koji do sada nisu radili sa Student servisom, a imaju potrebu za zapošljavanjem studenata, mogu se registrirati na način da ispune dolje navedeni obrazac za prijavu. Popunjeni obrazac je potrebno potpisati i pečatirati te vratiti putem fax-a, mail-a ili poštom.

Obrazac za prijavu (PDF) - 235,6 KB

Objava oglasa

Ukoliko želite oglašavati poslove za studente na našim web stranicama te na facebook stranici, molimo Vas da ispunite niže navedenu narudžbu za posao ili online narudžbu.

Narudžba za posao (PDF) - 222,2 KB

Detalji poslovanja

  • Naknada za rad je iskazana u neto iznosu. Na neto iznos ukupno se zaračunava 17,50% % (12% naknade za posredovanje te 5 % poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje)
  • Poslodavac je dužan u roku od 15 dana, nakon obavljenog posla, vratiti ugovor posredniku na obračun (sve rubrike ugovora moraju biti ispunjene, ukoliko dođe do ispravka, potrebno je pored staviti potpis i pečat osobe koja je ispravak izvršila)
  • Plaćanje se vrši ISKLJUČIVO temeljem ispostavljenog računa, od strane posrednika, u roku od 15 dana od datuma ispostavljanja istog

Popunjavanje ugovora o djelu redovnog studenta

Kako bi pravilno ispunili Ugovor o djelu redovitog studenta, pripremili smo Vam primjer popunjenog ugovora koji možete preuzeti na svoje računalo.

Primjer popunjenog ugovora o djelu redovitog studenta (PDF) - 2,5 MB