Konobar/ica

11. listopada 2017.
Poslodavac - naručitelj posla KAJO GMBH D.O.O.
Vrsta posla Konobar/ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 24,00 kn
Putni trošak po dogovoru
Potreban broj studenata 1
Period rada odmah do kraja godine
Radno vrijeme 15-22
Kontakt osoba G. Stjepan
Kontakt telefon 091/2704-953