Dijeljene letaka

12. rujna 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
OIB 52848403362
Vrsta posla Dijeljene letaka
Mjesto obavljanja posla Pula, štand na tržnici
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 35,00 kn
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 25.09.-27.09.17. i 02.10.-04.10.17.
Radno vrijeme 8.00 do 13.00
Kontakt osoba Snježana Bibić Žgomba
Kontakt telefon 494-416; mob.:099 / 6279 - 719
Kontakt email szgomba@wiener.hr
Napomena Komunikativne osobe koje bi dijelili letke na tržnici u Puli u jutarnjim satima. Jedna osoba imala bi i naš kostim, a druga bi uz njega dijelila i letke i propagadne materijale.