Punjenje polica

10. kolovoza 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Kaufland Hrvatska k.d.
OIB 47432874968
Vrsta posla Punjenje polica
Mjesto obavljanja posla Kaufland Umag
Predviđena cijena sata (min. kn) 25,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 33,75 kn
Potreban broj studenata 10
Period rada kolovoz
Radno vrijeme Po potrebi
Kontakt osoba Rukovoditelj poslovne jedinice Umag
Kontakt telefon 052/853/962
Kontakt email dora.kovac@kaufland.hr