Unapređenje prodaje

19. svibnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Orbico d.o.o.
OIB 85611744662
Vrsta posla Unapređenje prodaje
Mjesto obavljanja posla Pula - Rovinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 21,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 21,00 kn
Putni trošak 0
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.06. - 30.09.
Radno vrijeme 8 sati
Kontakt osoba Mirjana Kovačiček
Kontakt telefon 095/3444 509
Kontakt email mirjana.kovacicek@orbico.com