Rad u restoranu

21. travnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla McDonald's Pula, Globalna hrana d.o.o
OIB 97492131626
Vrsta posla Rad u restoranu
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 20,00 kn
Potreban broj studenata Više
Radno vrijeme Fleksibilno
Kontakt osoba Lidija
Kontakt telefon 052/223-732
Kontakt email pula@hr.mcd.com