vozač - dostavljač m/Ž

20. ožujka 2017.
Poslodavac - naručitelj posla PISINIUM d.o.o.
OIB 87284666800
Vrsta posla vozač - dostavljač m/Ž
Mjesto obavljanja posla Istra
Predviđena cijena sata (min. kn) po dogovoru kn
Putni trošak Djelomično se priznaje
Potreban broj studenata 1
Period rada sezona 2017.
Radno vrijeme 7-15
Kontakt osoba JOSIP HRELJAK
Kontakt telefon 052/688-130