Montiranje polica i slaganje proizvoda

10. siječnja 2017.
Poslodavac - naručitelj posla DEKRA usluge d.o.o.
OIB 20287116004
Vrsta posla Montiranje polica i slaganje proizvoda
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 30kn kn
Putni trošak 0
Potreban broj studenata 2
Period rada 13-16.02.2017.
Radno vrijeme 08-16h
Kontakt osoba Adriana Šantić
Kontakt telefon 095 4040 108
Kontakt email adriana.santic@dekra.com
Napomena 06. i 07.02. obavezna edukacija u Zagrebu, plaćen put (autobusna karta) i smještaj