Znanstveni skup u povodu 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Objavljeno: 14. rujna 2017.
Znanstveni skup u povodu 40. godišnjice studija talijanistike u Puli

Međunarodni znanstveni skup u povodu četrdesete godišnjice studija talijanistike u Puli održati će se od 21. do 23. rujna 2017. Organizator skupa: „Prikazi i imaginariji talijanske kulture“ je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.

Radni jezici su talijanski i hrvatski, a tematske cjeline jesu talijanska književnost, talijanska lingvistika, dijalektologija, talijanska kultura i civilizacija, prevođenje te didaktika talijanskog jezika i književnosti.

Rok za prijavu je 31. ožujka 2017. Za više informacija o skupu i samoj prijavi otići na link: Unipu- „Prikazi i imaginariji talijanske kulture“!